Úvod       O mně Diagnostika Reedukace Ceník Kontakty

Speciálně pedagogická diagnostikaNabízím

info_outline diagnostiku školní zralosti, která zahrnuje:

chevron_right diagnostiku hrubé a jemné motoriky
chevron_right diagnostiku grafomotoriky, vizuomotoriky
chevron_right zjištění laterality
chevron_right diagnostiku sluchového a zrakového vnímání, početních představ
chevron_right zjištění úrovně řečových dovedností
chevron_right posouzení pracovní zralosti a emocionálně - sociální zralosti


info_outline diagnostiku výukových potíží u dětí od 1. do 5. třídy ZŠ, které se mohou projevovat:

chrome_reader_mode ve čtení

chevron_right dítě čte příliš pomalu nebo naopak rychle, ale s velkým počtem chyb
chevron_right slova komolí, domýšlí, nejprve přečte slovo potichu a teprve pak vysloví, zaměňuje hlásky, nedodržuje intonaci atd.
chevron_right čtení s vyhýbá, často nerozumí obsahu čteného textu

create v psaní

chevron_right písmo není úpravné, dítě nedodržuje sklon a velikost písma, píše mimo řádek
chevron_right písmena a číslice zapisuje nestandardně (např. od spodní linky)
chevron_right často škrtá a přepisuje
chevron_right nezapisuje diakritiku, délku samohlásek
chevron_right vynechává písmena nebo celá slova
chevron_right zaměňuje tvarově podobná písmena, zrcadlově otáčí písmena
chevron_right opakuje pravopisné chyby v diktátu, i když pravopis ústně ovládá

videogame_asset v matematice

chevron_right dítě např. chybuje ve čtení a psaní číslic (např. číslice zrcadlově otáčí)
chevron_right zaměňuje znaménka + a –
chevron_right neorientuje se v řadách čísel (nepamatuje si číselné řady vzestupně a sestupně)
chevron_right vázne počítání s přechodem přes deset, stále počítá na prstech
chevron_right volí „vlastní“ postupy při počítání, plete se, počítání je pomalé
chevron_right nemůže si zapamatovat násobilku, nechápe princip dělení
chevron_right plete si jednotky, desítky,přip. je nerozlišuje
chevron_right má potíže porozumět slovní úloze
chevron_right stále nemá usazené pojmy „před“ a „po“, nepamatuje si měsíce, jejich posloupnost, má problém s poznáváním analogových hodin, plete si pravou a levou stranu, atd.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.