Úvod       O mně Diagnostika Reedukace Ceník Kontakty


Mgr. Alice Vlčkováneni_to_kruh

speciální pedagog


Vzdělání

Magisterské studium speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v OlomouciAbsolvované akreditované kurzy

· Percepční a motorická oslabení ve školní praxi (Mgr. Pavla Bubeníčková, PhDr. Milena Bučková)
· Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou Maxík (Mgr. Pavla Bubeníčková)
· Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku (Mgr. Jiřina Bednářová)
· Jak odstranit grafomotorické obtíže u dětí MŠ a žáků ZŠ – ergonomie psaní (PaedDr. Yveta Heyrovská)
· Edukativně – stimulační skupiny pro děti předškolního věku (Mgr. Jiřina Bednářová)
· Rozvoj vnímání dítěte předškolního věku (Mgr. Jiřina Bednářová)
· Trénink jazykových schopností podle Elkonina I, II (Doc. PhDr. Marína Mikulajová, PhD.)
· Diagnostika dyskalkulie (Mgr. J. Bednářová, PaedDr. Hana Žáčková)
· Reedukace dyskalkulie mladší a starší školní věk (Mgr. Jiřina Bednářová)
· Diagnostika struktury matematických schopností (Mgr. Traspe, Mgr. Skálová)
· Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií (PaedDr. R. Wolfová)
· Základy pedagogiky nadaných (PhDr. J. Jurášková, Ph.D.)
· Metody nácviku čtení a psaní (Mgr. Zuzana Pavelová)
· Senzomotorická cvičení (Mgr. Mileta Hřebíková)
· Kurz Neurovývojová terapie pro školní praxi (Mgr. M. Volemanová)
· Test rizika poruch čtení a psaní rané školáky (PaedDr. D. Švancarová)
· A dále semináře a kurzy zaměřené na speciálně pedagogickou diagnostiku.

Praxe

Speciální školství - učitelka
Pedagogicko – psychologická poradna pro Prahu 10, školní speciální pedagog

Aktuálně:
Pedagogicko – psychologická poradna Středočeského kraje – speciální pedagog
Tip Toes Primary School, česko-britská základní škola – školní speciální pedagog

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.