Úvod       O mně Diagnostika Reedukace Ceník Kontakty

Reedukace a konzultaceCílem reedukace výukových potíží je odstranit v co největší míře obtíže dítěte. V rámci reedukačních hodin se zaměřuji na to, aby dítě dokázalo správně číst a porozumět čtenému textu, správně psát, počítat. S dítětem procvičuji sluchové a zrakové vnímání, vizuomotorickou koordinaci, pravolevou orientaci. Speciálním způsobem se trénuje čtení, procvičují se gramatická pravidla a jejich aplikace v písemném projevu.
Nejedná se však o doučování.

info_outline Reedukace probíhá různými způsoby (dle dohody):

chevron_right Individuální reedukace – dítě dochází zpravidla jednou týdně na výukovou hodinu, pracuje se individuálně, program reedukace je sestaven dle potřeb dítěte. Tuto variantu preferuji u dětí s hlubšími potížemi ve čtení a psaní.

chevron_right Pravidelné konzultace - rodiče s dítětem dochází jednou za 2 - 4 týdny na konzultaci, jsou probrány postupy domácí nápravy, zadány úkoly, rodiče pracují s dítětem doma. Tato varianta je vhodná u mírnějších výukových potíží ve čtení a psaní a dále u nápravy potíží v matematice, kdy je nutná každodenní intenzivní domácí práce s dítětem cca 10-15 minut.

chevron_right Jednorázové konzultace - současně nabízím jednorázové konzultační hodiny pro rodiče, kteří preferují práci s dítětem doma, bez další spolupráce se speciálním pedagogem. Při jednorázové konzultaci si vysvětlíme základní postup domácí nápravy, seznámíte se s vhodnými pomůckami, pracovními listy, atd.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.