Úvod       O mněDiagnostika Reedukace Ceník Kontakty

Grafomotorický nácvikinfo_outline Co je grafomotorika

Grafomotorika je soubor psychomotorických činností, které jsou vykonávány při psaní a kreslení. Při psaní je potřeba vykonávat účelné pohyby, které jsou založeny na koordinace oka a ruky. Grafomotorický nácvik pomůže dítěti rozvinout jemnou motoriku a psychické funkce potřebné pro psaní a kreslení, zahrnuje cviky, které poskytují průpravu ke správnému psaní a přispívají k lepšímu ovládání tužky. Předpokladem úspěšného osvojení psaní je, aby dítě vytvořilo správný úchop a bylo na určitém stupni vývoje grafomotoriky. Méně rozvinutá grafomotorika může později negativně ovlivnit výuku psaní.

info_outline Méně rozvinuté grafomotorické dovednosti v předškolním věku

   chevron_right dítě se kreslení vyhýbá, nevezme spontánně tužku do ruky, kreslí, jen když musí
   chevron_right dítě kreslí, ale kresba je pouze schematická, kresebné prvky se opakují, kreslí „stále to samé“
   chevron_right méně koordinuje pohyb ruky po papíře, tlačí na tužku, nedrží tužku správně v tzv. špetkovitém úchopu
   chevron_right v sedu je zkroucené, příp. leží na stole, nevydrží dlouho sedět, je neklidné a rychle se unaví
   chevron_right kresba je proporčně nevyvážená, některé části jsou velké, jiné nepřiměřeně malé
   chevron_right škrtá, překresluje, nezvládne vést plynulou linku

Dále si je třeba všímat
   chevron_right úrovně hrubé motoriky, jemné motoriky ruky a mluvidel
   chevron_right laterální preference (dominance ruky a oka)

warningJestliže úroveň grafomotorických dovedností neodpovídá v předškolním věku věkové normě, doporučuje se zahájit grafomotorický nácvik.

info_outline Jak nácvik grafomotoriky probíhá

Grafomotorický nácvik probíhá pouze jako individuální, lekce upravuji dle potřeb každého dítěte. Ideální je absolvovat první vyšetření během jarních měsíců, rok před nástupem do ZŠ, tzn. v pěti letech (příp. šesti letech). Během první schůzky provedu orientační diagnostiku schopností, které jsou nutné k rozvoji grafomotoriky a zpravidla doporučím fyzioterapeutická cvičení (před samotným nácvikem je třeba dostatečně rozvinout hrubou motoriku, správné držení těla, uvolnit velké klouby a pletenec ramenní). V září téhož roku je pak možno zahájit samotný nácvik.

Počet lekcí je individuální, zpravidla 12-15, a to dle úrovně vývoje dítěte, spolupráce, intenzity nácviku. Je třeba počítat s tím, že nácvik vyžaduje trpělivost a nasazení rodiče i dítěte. Platba lekcí probíhá předem, vždy pět lekcí se platí najednou. Po absolvování pěti lekcí zhodnotíme dosavadní průběh nácviku a dohodneme další postup.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.