Úvod       O mněDiagnostika Reedukace Ceník Kontakty

Stimulační program Maxíkinfo_outline Maxík - program pro předškoláky

Program Maxík je propracovaný stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou, ale také pro malé školáky, kterým se psaní a čtení ve škole příliš nedaří. Cílem těchto stimulačních cvičení není redukce projevů, ale změna podmínek, za kterých může dítě podávat lepší výkon.

info_outline Program je zaměřený na

   chevron_right nácvik nových pohybových stereotypů
   chevron_right rozvoj komunikačních dovedností.
   chevron_right grafomotorické dovednosti: kvalitní pohyblivost všech kloubů, které jsou potřebné k nácviku psaní, správné sezení a úchop psacího náčiní
   chevron_right posilování funkcí v těchto oblastech: zraková a sluchová oblast, oblast prostorové orientace, oblast intermodality- schopnost přepínat mezi různými způsoby(mody) smyslového vnímání (vytváření spojení mezi zrakovými, sluchovými a prostorovými podněty). Oblast seriality – potíže se ve škole projevují problémy se správným pořadím písmen ve slově a slov ve větě, při čtení i psaní, pořadí číslic v početních úkolech
   chevron_right koncentrace pozornosti: zaměření, udržení a usměrňování pozornosti a soustředění se na zadaný úkol

info_outline Jak program Maxík probíhá

Program se skládá z 15 lekcí a je rozdělen do bloků, v nichž jsou opakující se úkoly sestaveny pro posilování výše uvedených složek. Program zahajuji diagnostikou, kdy posoudím aktuální úroveň hrubé a jemné motoriky, grafomotorických dovedností, řeči, zrakového a sluchového vnímání, koncentrace pozornosti. Cvičení se provádí každý den po dobu 10 - 20 minut. Pořadí jednotlivých činností je nutné dodržovat. Při každé návštěvě společně zhodnotíme dosavadní průběh nácviku, vysvětlíme si metodiku a postup práce, rodiče obdrží navazující materiály k domácímu procvičování.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.